3.5.10

LA MARE DE TOTES LES EQÜACIONS

Amics de les Matemàtiques Tarracoaplicades consideren que quan cal resoldre un sistema d'equacions, qualsevol superfície és bona.