24.7.09

PATROCINAR INTEL.LIGENTMENT

Per tal de poder pagar deutes intel.ligents, la ciutat buscarà noves fonts d'ingressos com ara la publicitat arbòria.