30.4.10

MURAL NO APTE PER A MAJORS

El Mural del Mercat ha guanyat en voluptuositats i traços que fan que la presència de menors sigui no apta.