5.5.09

COR

Un petit cor se situa coronant la lletra A, la del cor de la paraula "TarrAgona"...