21.7.12

Smart façana vista des de darrere

Darrere la vegetació s'hi amaga el ferro.
Finalment les sofertes plantetes que guarneixen la façana de la Tabacalera passaran aquest estiu la prova de foc, altrament anomenada la prova de la sostenibilitat. Aquesta prova consisteix en servir al personal unes tapetes rollo els zarangollos murcians amb les plantes de la façana més fashion que no hagin resistit la calor.

Els detractors d'aquesta prova argumenten que caldria vendre aquestes tapes a 600 eurets la ració ja que cal tenir present els costsos de producció, elevats si tenim en consideració el que ha calgut invertir en tota aquesta meravellosa obra d'arquitectura sostenible.