6.8.12

Espasa de Massanès

El cable ha salvat la peça metàl·lica de caure sobre el paviment del carrer de Josepa Massanès, com espasa de Damocles allí quedarà, pemdent d'un fil.