18.6.09

MISSATGE CODIFICAT DEL SR. MEKETREFES
Emotiva inscripció socio-paleontològica d'origen indefinit, que demostra clarament, tal i com expressa l'informe RISA sobre el nostre nivell acadèmic, que estem bastant fotuts.
Quant al missatge encriptat, els especialistes creuen que l'autoria corre a càrrec d'un tal Meketrefes, que és qui signa el document.