11.8.08

JOSEP ROIG I RAVENTÓS

La placa, de dimensions considerables, sembla no aconseguir minvar la suor al Dr. Roig...