30.8.08

PONT LLEVADÍS SENSE FOSSAT

Els ponts llevadissos existeixen des de l'edat mitjana. Aleshores s'utilitzaven als castells i fortaleses per travessar el fossat. Amants dels ponts llevadissos han construït aquest exemple a l'Avinguda Catalunya. Es tem que ara facin un fossat com el de l'aparcament intel.ligent.