10.5.08

NO PAREN D'ATRACAR


El lujo atraca en Port Tarraco
Aquesta setmana han atracat tantes coses a Tarragona, que els acollonits ciutadans ja han començat a implantar sistemes de seguretat més contundents.