12.9.08

110 CENTÍMETRES TANQUES
Ciutadans atletes han saltat les tanques corresponents per tal de no ser atropellats fora del pas zebra. La idea era saltar pel damunt de la tanca i arribar a l'altra banda sense tocar l'asfalt.