5.9.08

L'ESCENA DEL CRIM

L'escena del crim ha quedat senyalitzada pels agents de CSI: Comitè Superior Inutilista aconseguint l'objectiu doble de desconcertar el personal i inutilitzar els soterrats.

El crim... llençar els fems a l'abisme.

La reivindicació... deixar els fems a la superfície. A la "rue", vaja.
Dedico aquest post post-vacacional als qui heu tingut la sort de vacacionar i poder reentrar :-)