11.9.08

QUINA CREU!

La Creu Roja farà les tasques humanitàries necessàries per tal de recuperar la seva depauperada imatge.