3.8.09

BELL NYAP

No busqueu aquest indret... ja no existeix com a tal, s'ha metamorfosejat.

Però la imatge és suggerent.

Remarcar el nyap per a que tothom s'hi fixi!