6.8.09

DIARIS SOTERRATS / DIARIOS SOTERRADOS

Els sempre polèmics soterrats ara resulta que fan publicitat subliminal d'un conegut diari... no gaire tarragoní, més aviat barceloní.

Los siempre polémicos soterrados ahora resulta que hacen publicidá subliminal de un conosido diario... no muy tarraconense, más pronto barcelonés.