9.8.09

SANT PERE, PESCADOR

Sant Pere, pescador... tuira la xarxa al corraló Sant Magí.

Pescarà quelcom a banda de bosses de plàstic?