31.8.09

PARTERRE PER TERRA

No he entès mai el significat de la paraula Parterre. Volia dir per terra?