1.8.09


... i un cop refrescats, els amables consumidors d'aigua embotellada poden reciclar els seus envasos a les màquines recicladores de llaunes... que per això estan!