31.8.09

NATIONAL GEOGRAFIC


El pobre animal ha decidit beure a galet quan ha vist que l'ampolla era un peix.