8.6.07

CONTENIDORS AERIS

A diferència dels contenidors soterrats, els contenidors aeris es veuen d'una hora lluny. L'usuari pot veure com regalimen els líquids del seu interior, són contenidors que donen prestigi a la brossa, i, sens dubte, abelleixen la nostra ciutat amb sublims aromes naturals.
Per què els soterraments, doncs?
Com accedir-hi si són aeris?
(La solució: la barana anatomicofisiològica)